94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
240 Downloads

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.): „Dostawa oleju napędowego” ozn. 1/PN/D/2022 dla Zakładu Doświadczalnego Bonin.

Size: 257 KB