94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Dostawa mocznika granulowanego”
Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Dostawa mocznika granulowanego”
51 Downloads

Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „DOSTAWA MOCZNIKA GRANULOWANEGO” (zwana dalej SWZ).

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 roku (Monitor Polski 2021 r., poz. 1177).

Size: 1,1 MB