94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ozn. sprawy 4/PN/D/2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ozn. sprawy 4/PN/D/2022
33 Downloads

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę mocznika granulowanego” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol” sp. z o.o.

Size: 278 kB