94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ozn. sprawy 3/PN/D/2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ozn. sprawy 3/PN/D/2022
75 Downloads

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę nawozów mineralnych” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol” sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3,
88-300 Mogilno

Size: 653 kB