94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Informacja z otwarcia ofert ozn. sprawy 4/PN/D/2022
Informacja z otwarcia ofert ozn. sprawy 4/PN/D/2022
32 Downloads

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.):
„Dostawa mocznika granulowanego” ozn. 4/PN/D/2022 dla Zakładu Doświadczalnego Bonin.

Size: 268 kB