94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Informacja z otwarcia ofert – ozn. sprawy 3/PN/D/2022
Informacja z otwarcia ofert – ozn. sprawy 3/PN/D/2022
82 Downloads

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.): „Dostawa nawozów mineralnych” ozn. 3/PN/D/2022 dla Zakładu Doświadczalnego Bonin.

Size: 481 kB