94 342-69-62 zdbonin@post.pl
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – ogłoszenie o zamówieniu
111 Downloads

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego 2/PN/D/2022
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00120205/01

Pozostałe pliki do przetargu:
– specyfikacja warunków zamówienia
– załączniki nr 1 do SWZ

Size: 133 kB