94 342-69-62 zdbonin@post.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ozn. sprawy 4/PN/D/2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ozn. sprawy 4/PN/D/20222 DownloadsW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę mocznika granulowanego” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez...

Informacja z otwarcia ofert ozn. sprawy 4/PN/D/2022

Informacja z otwarcia ofert ozn. sprawy 4/PN/D/20229 Downloads Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021...