94 342-69-62 zdbonin@post.pl

Organa Zakładu

Dyrektor

dr inż. Grzegorz Hury

tel.kom.:

+48 694 400 007

Główny Specjalista
ds. Kadr i Płac,
Sekretariat Dyrektora

mgr Magdalena Miziołek

tel.

+48 94 342 69 62

Główna Księgowa

Maria Gościńska

tel.

+48 94 342 69 62

Księgowa
mgr Beata Maziec

tel.

+48 94 342 69 62